Trafikkbuffer

På anleggsplasser langs veien er maskiner, konstruksjoner under arbeid og innsnevringer av kjørebanen faremoment for trafikantene. Uoppmerksomme sjåfører i stor fart er også en fare for alle som arbeider på byggeplassene. Bruk av Bergmabufferen foran farlige punkt er den enkleste og billigste måten å redusere denne risikoen på, og fører til en tryggere og mer effektiv arbeidsplass. Bergmabufferen er utviklet gjennom mange år, og har gått gjennom et omfattende testprogram i samarbeid med Vegverkets Tekniska Institutt og Volvo Safety Center i Sverige. Kollisjonstestene ble gjennomført i 100 km/h med bil som hadde egenvekt på 2000 kg. Vår buffer er i dag det eneste produktet i sitt slag som er godkjent til bruk på veier i Sverige og Norge. Data: Bredde ca. 300 cm - Høyde ca. 100 cm - Vekt ca 800 kg. Den blir levert ferdig montert med løftestropper, og er lakkert med farger som gjør den lett synlig på avstand. Bufferen er patentert.