Sprengningsmatter

Alle sprengningsmatter går i oppløsning fordi wirene er for dårlig festet eller at wirelåsene ryker. Ved å sy dekkene i begge ender av matten så tett sammen at de ikke kan rakne fra hverandre unngår vi dette. Det er også den eneste løsningen for å oppnå maksimal styrke og levetid til en rimelig pris. Alle mattene til Bergma er sydd på denne måten, og mønsteret er patentert. Mattene våre er resultat av solid håndverk og tydelig bevis på at vi ønsker å lage det beste fremfor det billigste. Prisene våre tåler likevel sammenlikning med alt som finnes på markedet.

Bergma-mattene lever i to utgaver:

Model XL er sydd dobbelt i begge ender og brukes til alle vanlige sprengningsjobber.
Monstermatta er sydd på samme måte, men har i tillegg doble løftestropper av 22mm. wire.

Mattene er glatte på begge sider, og helt fri for utstikkende wirelåser eller annet som kan rive i ledninger. Det finnes heller ingen unødvendige wireløkker som skuffetenner kan hekte seg i og slite fra hverandre. Sprengningsmatter som holder lenger er et viktig bidrag for å redusere avfallsmengden og styrke firmaet sitt miljøregnskap.

Kroon Maskin AS er en av mange entreprenører som sprenger trygt og sikkert ved hjelp av Bergma sine monstermatter:


Videoen laget av Erik Eggum i www.anleggsfilm.no.

  • Karusell-innhold 1

  • Karusell-innhold 3

  • Karusell-innhold 4

  • Karusell-innhold 4

  • Karusell-innhold 5


Se demonstrasjon av mattene våre i video under:

Kontakt:

Ragnar                                                                   Jarek
Tlf: 908 65 868                                                     Tlf: 920 34 482
E-post: info@bergma.no                                     E-post: j.kraszewski@bergma.pl