Sprengningsmatter

Bergma monstermatte med triple løftestropper

Bergma har lenge hatt som mål å kunne lage de sterkeste skytemattene. Med den nye Monstermatta med triple løftestropper er dette målet nådd. Vi har nå en forsterket sprengningsmatte som skiller seg tydelig ut fra alt annet i markedet og som det ikke er mulig å kopiere eller forbedre.

Alle forsterkninger av 22 mm. galvanisert wire holdes sammen med pressede hylser uten bruk av wirelås. De kan ikke slites fra hverandre og løftestroppene kan ikke bevege seg i mattene. Løftestroppene i midten er formet slik at de aldri vil krølle seg. Trippel stropper i hver ende hjelper til at mattene blir enkle å håndtere selv på trange plasser. De blir også lettere å montere hengende dersom dette er nødvendig.

Vi vil takke brukerne våre som over tid har kommet med konstruktive tilbakemeldinger. Uten forslag fra de som daglig drar sprengningsmattene ut av steinrøysene hadde vi ikke fått dette til.

I dag må det betales for å levere utslitte sprengningsmatter til godkjendt gjenvinning. Dersom skytemattene holder lenger betyr dette mindre innkjøp og mindre avfall. I tillegg til penger spart, er det her også  en betydelig positiv miljøgevinst.

Vi vil fremdeles levere standardmatter som er forsterket med doble løftestropper og en semiforsterket modell XL.

Kroon Maskin AS er en av mange entreprenører som sprenger trygt og sikkert ved hjelp av Bergma sine monstermatter:


Videoen laget av Erik Eggum i www.anleggsfilm.no.

  • Karusell-innhold 1

  • Karusell-innhold 3

  • Karusell-innhold 4

  • Karusell-innhold 4

  • Karusell-innhold 5


Se demonstrasjon av mattene våre i video under:

Kontakt:

Ragnar                                                                   Jarek
Tlf: 908 65 868                                                     Tlf: 920 34 482
E-post: info@bergma.no                                     E-post: j.kraszewski@bergma.pl