Vegpusser

Brukerveiledning for Bergma Vegpusser

Dekkbanene holdes sammen av seks gjennomgående bolter diameter 25 mm. som er gjenget i begge ender. I forkant går boltene gjennom en 180 mm. bred stålplate og er sveiset fast i denne. Tannplatene av Hardoxstål er delt i to og har ovale spor slik at de kan reguleres inntil 50 mm. i dybden. Ved justering løsnes tre muttere på høyre eller venstre side, tennene senkes til ønsket dybde og mutterne trekkes til igjen. Det må brukes kraftpipe med lang arm for å kunne skru til med nok kraft. Er mutterne for løse risikerer man at tannplatene sklir opp om man treffer på mye stein i vegbanen. Platene kan stilles dypere ute på sidene for å kunne dra mer grus fra kantene og inn mot midten av vegen for å bygge overhøyde. Dersom man ønsker å kjøre uten å bruke tenner kan platene løftes og nullstilles slik at de ikke tar ned i grusen. Når tennene blir slitt kan de skiftes med nye. Tennene er spesiallaget og kan bestilles hos Bergma AS.

Når dekkene en gang blir utslitt på undersiden kan Vegpusseren vendes. Da løsnes alle mutterne i bakkant. Det lages to lange trekiler som slåes ned mellom dekkene ved siden av løftestroppene. Da blir det åpning slik at stroppene kan trekkes ut på andre siden. Så må tannplatene i front snues, alle mutterne draes godt til, og turen kan forsette. Enklere og bedre blir det aldri.

Fordi Vegpusseren er bygget på en solid sveiset stålramme blir den relativt stiv og vil arbeide som en vegskrape. Den vil kutte topper og fylle huller. Den kan kjøres med større hastighet enn en vegskrape. Derfor kan det ofte lønne seg å ikke stille tennene for dypt og heller kjøre flere ganger. Da minker risikoen for å dra opp mye stein. Ved å bruke pallegaffelen til å løfte Vegpusseren kan man snu selv på trange plasser eller komme seg ut av vegen ved møtende trafikk. Det er også enkelt å komme seg fra en jobb til neste. Vegpusseren har bredde 2.80 meter, men reknes som et jordbruksredskap og kan kjøres på offentlig veg når dette er å anse som flytting  til og fra jobb.