Bergma veipusser

Dette er den enkleste, beste og billigste redskapen du kan få til nødvendig vedlikehold av grus- og skogsveier. Ved hjelp av solide stålprofiler bygger vi en veiskrape med tannplater av Hardox 500 og monterer denne sammen med en gummislodd til en kompakt veipusser. Denne har fire kraftige løftestropper i overkant som brukes til å løfte den ved snuing på trange plasser, ved rygging og ved flytting fra en jobb til neste. Skrapestålet av Hardox 500 kan nullstilles slik at tennene ikke tar eller det kan justeres inn til 50 mm. i dybden ettersom det blir slitt. Stålet kan også stilles dypere ute på sidene og på denne måten hjelpe til at veien blir høyest på midten så vannet lettere renner av.

Når skrapestålet benyttes vil tennene løsne gress og vegetasjon på veikantene og dra grusen inn mot midten. Der vil gummislodden jevne massen og lage slett og fin vei med overhøyde. Veipusseren utfører det samme arbeidet som en stor og tung maskin, men er mye enklere å bruke og koster bare en brøkdel. Den kan også kjøres med høyere hastighet. Den er lett å trekke med seg selv på svingete og kuperte veier der en gammeldags veiskrape kjører seg fast. En kjøper i Trøndelag forteller: etter at veipusseren kom til gårds vil veiskrapen vår trolig aldri mer bli koblet til traktoren.

Veipusseren leveres i to bredder:
Standard:
 280 cm, vekt ca. 1100-1200kg
Veipusser junior: 140 cm, vekt ca. 500 kg

Begge modellene er bygget av samme komponenter og tennene kan ved å løsne tre muttere lett justeres/demonteres. Veipusseren kan også leveres uten tenner. Fire løftestropper av 22m. wire på oversiden for løft og transport er standard på alle.

Hovedlager:
Lilleseth Kjetting AS, 2100 Skarnes, tlf: 62 96 70 40
Knut Lilleseth: Jeg har selv kjørt veipusseren, den er meget godt laget

Bestilling direkte fra Bergma AS: Ragnar Lotsberg, tlf: 90 86 58 68
Bergma AS kan levere langs hele kysten i Norge.

Lager 6823, Sandane: Ronny Kandal, tlf: 95 21 68 76